หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 68 งาน

1. Call center Officer (ภาษาญี่ปุ่น)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

• รวบรวมข้อมูลลูกค้า
• รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภั
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการแผนกการตลาด/ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

-Plan and manage all strategic marketing, advertising, promotional and activities.
-Analysis curren
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. จ้าหน้าที่การตลาด/ เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.Social Media
2.ประสานงานกับทางศูนย์ในการร่วมกิจกรรม
3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆและSupplier เพื่อจัดท
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Construction Executive

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- ดูแลและตรวจสอบเอกสารเบิกงวด และใบเสนอราคา
- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างร้าน
- ติดต่อประสานงาน ระหว่
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. หัวหน้าแผนกออกแบบงานระบบ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ออกแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องกล ของร้านอาหาร
2.ประสานงานกับผู้ออกแบบและศูนย์การค้าฯ
3.ประชุมชี้แจงแ
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เลขานุการ (Logistics)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.จัดทำ พิมพ์เอกสารและจดหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ประสานงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3.ประส
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. หัวหน้าแผนกจัดเลี้ยง / เจ้าหน้าที่แผนกจัดเลี้ยงอาวุโส

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- ติดต่อประสานงานในเรื่องการจัดเลี้ยง Catering
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,Supplier เรื่องอาหาร สถาน
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างของเงินเดือน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. R&D Officer

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- คิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- จัดทำคู่มือและอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1. ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานร้าน เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องเรื่องสุขลักษณะโปรแกรมการทำควา วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- วางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาด้านการจัดการ
- บริหารจัดการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน
- ตรวจ
วันที่ 18 พ.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำสาขาเซ็นทรัลเวริ์ล(ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ดูเเลบริหารจัดการร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 8,500-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการร้านสาขา Pepper Lunch ประจำ สยามสแควร์ /เซ็นทรัลพระราม3

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เป็นพนักงานประจำร้านอาหาร
ดูแลลูกค้า และงานบริการภายในร้าน
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 10,500-20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. พนักงานประจำร้าน ผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้าน Beard Papa

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

งานบริการในร้านเบเกอร์รี่
ขายและผลิตขนม
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 6,500-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานประจำร้าน ผู้จัการร้านฝึกหัด ประจำร้าน Beard Papa

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

งานบริการในร้านเบเกอร์รี่
ขายและผลิตขนม
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 6,500-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ผู้จัดการร้าน แบรนด์อาหารญี่ปุ่น(ด่วนมาก)ประจำสาขาสยาม

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. พนักงานรายวัน(Daily)/ รายเดือน(Full-time)/ รายชั่วโมง(Part-time)/ร้านอาหารญี่ปุ่น(ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เป็นพนักงานประจำร้าน บริการลูกค้าภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 5,500 - 9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Hostess แบรนด์ Auntie Anne's

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.แนะนำสินค้า และโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้ลูกค้าทราบ
2.อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้านหน้าร้าน
3.จัดกิจกร
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 7,000-8,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (System Support)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.แก้ไขปัญหา,ให้คำปรึกษาในการใช้งาน hardware/software
2.วิเคราะห์ ติดตาม และหาแนวทางแก้ไขปัญหา
3.ต
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน 11,500-14,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. พนักงานประจำร้าน สาขาสยาม ด่วนมาก

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ดูแลและบริการลูกค้าภายในร้านอาหาร
2.เตรียมของและเก็บของทำความสะอาด
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 7,000-7,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. พนักงานประจำร้าน Auntie Anne's สาขา เซ็นทรัลสีลม (ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ทำขนมและเครื่องดื่ม
บริการลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 5
เงินเดือน 6,500-7,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. พนักงาน Full Time/Part Time ประจำร้าน Bead papa

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.พนักงานขาย
2.ทำขนม
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 4,000-7,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. พนักงานประจำร้าน KFC สาขา เซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- ให้บริการลูกค้า
- รับออเดอร์อาหารจากลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. พนักงานประจำร้าน KFC สาขา Maxvalu พัฒนาการ(จัสโก้เก่า)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

-ให้บริการลูกค้า
-รับออเดอร์อาหารจากลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. พนักงานประจำร้าน Auntie Anne's (ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
2.บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 15
เงินเดือน 6,000-8,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. พนักงานประจำร้านเบียด ปาปาร์ (ประจำสาขาคริสตัล ปาร์ค)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- ทำขนมเบเกอร์รี่
- เชียร์สินค้า ขายขนม
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 5,000-8,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ สาขา เมืองทองธานี

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
2.ส่งเสริมการขายภายใจสาขา
3.บริการลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 6,000-8,000
จังหวัด นนทบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ ดอนเมือง (ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ผลิตขนมเพื่อส่งให้กับสายการบิน นกแอร์ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 6,500-7,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ โลตัสจรัญสนิทวงศ์ (บางพลัด)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

งานด้านการบริการลูกค้า เช่น การทำขนม ทำเครื่องดื่ม การส่งเสริมการขาย วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 8
เงินเดือน 6,000-7,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. พนักงานประจำร้าน Auntie Anne's ประจำสาขา สยามพารากอน,ดิจิตอลเกตเวย์,มาบุญครอง

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
2.บริการลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 6,000-7,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. พนักงาน ร้าน Mister Donut ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
2.บริการลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 6,000-9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ เดอะมอลล์ รามคำแหง (ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
2.บริการลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 6,500-7,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ บิ๊กซีราชดำริ (ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ทำขนมและเครื่องดื่ม
2.บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา
3.ส่งเสริมการขาย
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 6,500-11,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. พนักงานร้าน Cold Stone Creamery ประจำสาขา เซ็นทรัลเวิล์ด / สยามกิตติ์

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริการลูกค้าภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 7,000-9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Cold Stone Creamery สาขาเซ็นทรัลบางนา

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

- บริหารยอดขาย
- บริหารภายในสาขา
- บริการลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 10,500-15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. ผู้จัดการร้าน Mister-Donut ประจำสาขาอยุธยาปาร์ค ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 5
เงินเดือน 13,000 - 15,000
จังหวัด อยุธยา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. พนักงาน Cold Stone สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริการลูกค้าภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 7,000-9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. พนักงานต้อนรับ ประจำห้างเซ็นทรัลชิดลม

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

คอยต้อนรับและบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 7,500-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
41. พนักงานมิสเตอร์ โดนัท สาขา บิ๊กซี ราชดำริ

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

งานบริการ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 7,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
42. พนักงาน Barista ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิร์ล

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

พนักงานบริการภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 10
เงินเดือน 10,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
43. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ร้านอานตี้แอนส์ สาขาโรบินสันตรัง

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา
2.ดูแลยอดขาย
3.ทำขนมและเครื่องดื่ม
4.บริการลูกค้า
5.และอื่น ๆ ที่ได
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 2
เงินเดือน 10,500-12,000
จังหวัด ตรัง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
44. พนักงาน Part time & Full tim ประจำร้านอาหารสไตร์ญี่ปุ่น

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

เป็นพนักงานประจำร้าน ดูแลลูกค้า และงานบริการภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 7,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
45. พนักงานPart time-Full time สาขาสยาม/มาบุญครอง(Pepper Lunch)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ดูแลลูกค้า และงานบริการภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
46. แม่บ้าน/พ่อบ้าน ประจำเซ็นทรัลลาดพร้าว/บางนา

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ล้างจาน ล้างผัก ช่วยงานในส่วนครัว วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 6,500-9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
47. พนักงานประจำร้าน ประจำเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

รับออเดอร์และบริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 6,500-10,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
48. พนักงานPart Time ประจำร้านอาหาร The Terrace สาขาปิ่นเกล้า

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริการลูกค้า รับออเดอร์จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 7,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
49. พนักงานยกอาหารประจำร้านอาหาร The Terrace สาขาเซ็นทรัลบางนา

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ยกอาหารมาให้ลูกค้าที่โต๊ะ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 6,500-10,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
50. พนักงานประจำร้านอาหารญี่ปุ่น Pepper Lunch (Full Time /Part Time) ประจำสาขาจามจุรีย์

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ร้านอาหารญี่ปุ่น วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 7,000-8,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
51. ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด แบรนด์ Auntie Anne (เซ็นทรัลปิ่นเกล้า,เซ็นทรัลลาดพร้าว,โลตัสสุราษฏร์)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริหารการจัดการในส่วนของสาขา ทั้งในเรื่องของยอดขาย,การควบคุมต้นทุน,บริหารพนักงานในร้านอาหาร วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 5
เงินเดือน 10,500-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
52. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด แบรนด์ CHABUTON (ด่วน) สาขาสยาม,เซ็นทรัลเวิลด์

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ดูแลยอดขาย
2.ควบคุมต้นทุนอาหาร
3.ดูแลและพัฒนาพนักงาน
4.ดูแลเรื่องคุณภาพ,การบริการ,ความสะอาด
5.
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 3
เงินเดือน 10,500-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
53. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดร้านอาหารสไตร์ญี่ปุ่น Pepper Lunch แฟชั่น/เซ็นเตอร์วันด่วน

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ดูแลลูกค้า และงานบริการภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 5
เงินเดือน 10,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
54. พนักงานประจำร้าน อานตี้แอนส์ ประจำสาขา เอแบคบางนา (ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.ทำขนมและเครื่องดื่มต่าง ๆ
2.บริการลูกค้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 5
เงินเดือน 6,000-7,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
55. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส (Training Executive) HRD

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการ,จัดฝึกอบรม/บริหารโครงการ,เป็นวิทยากร วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
56. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Mister-Donut ประจำสาขาเดอะมอลล์บางกะปิ (ด่วนมาก)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 5
เงินเดือน 10,000-11,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
57. พนักงานร้าน มิสเตอร์โดนัท สาขา The Mall บางแค

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

งานบริการ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 6,500-8,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
58. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด แบรนด์ Pepper Lunch

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.บริหารและดูแลการจัดการร้านอาหาร
2.ควบคุมการทำงานของพนักงาน
3.ควบคุมต้นทุนอาหาร
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 5
เงินเดือน 10,500-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
59. พนักงานประจำร้าน / Part Time มิสเตอร์โดนัท แหลมทอง ระยอง

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

งานบริการ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 6,500-9,000
จังหวัด ระยอง

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
60. พนักงานประจำร้าน Cold Stone Creamery ประจำสาขา เซ็นทรัลบางนา

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริการลูกค้าภายในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 20
เงินเดือน 7,000-9,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
61. กุ๊กซูชิ หรือผู้ช่วยกุ๊กครัวเย็น

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 9,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
62. พนักงานรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ประจำร้าน ชาบูตง

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะงาน
1.ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ (Hostess)
- ต้อนรับลูกค้าหน้าร้าน
- ดูแลลูกค้า
2.ตำแหน่งพนักง
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 7,000-9,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
63. พนักงานรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง ประจำร้านRyu Shabu Shabu สยามแสควร์

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ลักษณะงาน
1. ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน
- ต้อนรับลูกค้า ดูแลของลูกค้า
2. ตำแหน่งแคชเชียร์
- ทำหน้า
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 6,500-8,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
64. พนักงานทำอาหาร รายเดือน ประจำร้านชาบูตง สาขาเมเจอร์ อเวนิว(รัชโยธิน)

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

ทำหน้าที่ประกอบอาหาร(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์) วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 6,000-9,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
65. พนักงาน Part Time ประจำร้านอาหารเดอะ เทอเรส สาขาเซ็นทรัลบางนา

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

คอยบริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
66. พนักงาน Part time ประจำเซ็นทรัลชิดลม

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.คอยให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน
2.เสิร์ฟอาหารลูกค้า
3.เสิร์ฟน้ำให้ลูกค้า
4.งานอื่น ๆ ที
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 6
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
67. กัปตัน/พนักงานเสิร์ฟ/แคชเชียร์ด่วน ประจำร้านอาหาร The Terrace สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

บริการลูกค้า รับออเดอร์จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้าน วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 7,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
68. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด และ Shop Manager แบรนด์ Beard papa

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด

1.บริหารร้าน
2.ควบคุมการทำงานของพนักงาน
3.ควบคุมต้นทุนอาหาร
วันที่ 7 ม.ค. 2554
อัตรา 3
เงินเดือน 10,500-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางรัก
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี